Így működik a székhelyszolgáltatás a jogszabály-módosítás óta

A korábbi évek gyakorlati tapasztalataira alapozva a 2017. évi pénzmosásról és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló LIII. törvény módosításait 2019 decemberében elfogadták, melynek értelmében a 2020. január 10-től érvénybe lépő jogszabályok már a székhelyszolgáltatásra is kiterjednek.

Cégünk számára nagyon fontos a törvényeknek való megfelelés, a jogtiszta működés, így különös gondot fordítunk arra, hogy az újonnan életbe lévő rendelkezéseknek is eleget tegyünk.

Ebben a cikkünkben a hatályba lépett törvénymódosítások kerülnek röviden ismertetésre.

A székhelyszolgáltatónak sem mindegy, hogy ki az ügyfele

A székhelyszolgáltatás során fontos a kölcsönös bizalom kialakítása, hiszen a megbízó (a szolgáltatást igénybe vevő cég) felhatalmazza a megbízottat (vagyis a szolgáltatót) arra, hogy mindennemű hivatalos levelét, küldeményét kezelje és iktassa, a székhellyel kapcsolatos munkálatokat elvégezze, valamint bármilyen hatósági ellenőrzés esetén helytálljon az ő képviseletében.

A tisztánlátás és a törvényes eljárások érdekében azonban fontos, hogy a megbízott is ismerje a megbízót, ezért a székhelyszolgáltatást igénybe vevőket kötelesek átvilágítani és szelektálni.

Lényege, hogy kiszorítsák a törvényellenes eljárásokat, felismerjék a bűncselekményre utaló jeleket, valamint a terrorizmus pénzbeli támogatását.

Folyamatos monitorozás

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor hamis információkat adnak ki a tulajdonos személyéről, vagy magáról a cég tevékenységi köréről.

Az elhallgatás tárgya lehet például az, hogy az ügyfél egy harmadik országbeli állampolgár, kiemelt kockázatú személy, vagy csak egyszerűen nem ellenőrizhető, így a szükséges átvilágítási intézkedéseket nem lehet végrehajtani.

Ezeknek a szűrésére szükséges a folyamatos átvizsgálás a megbízás létrejöttekor, alatta és a megszűnését követően is.

Szorosan ide kapcsolódik a megfelelő személyek beazonosítása, valamint azok kockázati szintjének megállapítása is.

A különböző átvilágítási módszerek pontos menetéről pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal oldalán lehet tovább tájékozódni.

Abban az esetben, ha erre nem tud sor kerülni a megbízó hibájából, akkor a megbízottnak nem csak, hogy lehetősége van, de köteles is megtagadni az együttműködést.

Fontos tisztázni minden apró részletet

A szolgáltatónak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a tényleges tulajdonos minden kétséget kizáróan megfelel a törvénybeli típusszabályzatnak.

Amennyiben bármilyen kétség felmerül, melynek tisztázása sikertelen, akkor az üzleti kapcsolat nem jöhet létre, vagy a már meglévőt meg kell szüntetni.

Mindemellett pedig az ügyfelek kockázatelemzését is el kell végeznie a szolgáltatónak, melynek eredménye befolyásolja az átvilágítások gyakoriságát.

Vannak olyan esetek, amikor az adóhatóság lehetőséget ad arra, hogy a szolgáltató elfogadja korábbi cégek által elvégzett ellenőrzések eredményét, azonban kivételt képeznek ez alól a magas kockázatú, az Európa Unión kívül eső, hiányos adatokkal rendelkező cégek.

Bejelentési kötelezettség, valamint az eredmények elévülési ideje

A folyamatos monitorozás és átvilágítás mellett a székhelyszolgáltatóknak belejelentési kötelezettségük is van.

Ezen kötelezettség a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás elleni Iroda felé irányul, akkor, ha bármilyen változás következik be a szolgáltató adataiban, vagy bármilyen pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló jelet észlel.

Az átvilágításon megszerzett adatok elévülési ideje 8 év, még az üzleti kapcsolat megszűnése után is, a hatóságok pedig szükség esetén még további 2 évvel meghosszabbíthatják ezt az időintervallumot.

A határidő lejárta után a meglévő dokumentumokat a szolgáltató köteles megsemmisíteni.

Döntsön a biztonság és a profizmus mellett!

A jogtiszta tevékenység elengedhetetlen kulcsa a sikernek, valamint a nyugodt, biztonságos működésnek.

Cégünk a lehető legnagyobb profizmussal és gondossággal áll az új jogszabályokhoz, célunk pedig, hogy a közös munka a lehető legolajazottabban működhessen.

Ha Ön egy olyan szolgáltatást szeretne igénybe venni, ahol minden törvényesen működik, ahol nem érhetik kellemetlen meglepetések, akkor lépjen kapcsolatba velünk még ma!

Scroll to Top

Join us for

HAPPY HOUR Everyday 5PM-7PM

Beer, sake, wine and cocktails

up to 50% off