SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS

24

Így működik a székhelyszolgáltatás a jogszabály-módosítás óta

A korábbi évek gyakorlati tapasztalataira alapozva a 2017. évi pénzmosásról és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló LIII. törvény módosításait 2019 decemberében elfogadták, melynek értelmében a 2020. január 10-től érvénybe lépő jogszabályok már a székhelyszolgáltatásra is kiterjednek.

Cégünk számára nagyon fontos a törvényeknek való megfelelés, a jogtiszta működés, így különös gondot fordítunk arra, hogy az újonnan életbe lévő rendelkezéseknek is eleget tegyünk.

Ebben a cikkünkben a hatályba lépett törvénymódosítások kerülnek röviden ismertetésre.

A székhelyszolgáltatónak sem mindegy, hogy ki az ügyfele

A székhelyszolgáltatás során fontos a kölcsönös bizalom kialakítása, hiszen a megbízó (a szolgáltatást igénybe vevő cég) felhatalmazza a megbízottat (vagyis a szolgáltatót) arra, hogy mindennemű hivatalos levelét, küldeményét kezelje és iktassa, a székhellyel kapcsolatos munkálatokat elvégezze, valamint bármilyen hatósági ellenőrzés esetén helytálljon az ő képviseletében.

A tisztánlátás és a törvényes eljárások érdekében azonban fontos, hogy a megbízott is ismerje a megbízót, ezért a székhelyszolgáltatást igénybe vevőket kötelesek átvilágítani és szelektálni.

Lényege, hogy kiszorítsák a törvényellenes eljárásokat, felismerjék a bűncselekményre utaló jeleket, valamint a terrorizmus pénzbeli támogatását.

Folyamatos monitorozás

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor hamis információkat adnak ki a tulajdonos személyéről, vagy magáról a cég tevékenységi köréről.

Az elhallgatás tárgya lehet például az, hogy az ügyfél egy harmadik országbeli állampolgár, kiemelt kockázatú személy, vagy csak egyszerűen nem ellenőrizhető, így a szükséges átvilágítási intézkedéseket nem lehet végrehajtani.

Ezeknek a szűrésére szükséges a folyamatos átvizsgálás a megbízás létrejöttekor, alatta és a megszűnését követően is.

Szorosan ide kapcsolódik a megfelelő személyek beazonosítása, valamint azok kockázati szintjének megállapítása is.

A különböző átvilágítási módszerek pontos menetéről pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal oldalán lehet tovább tájékozódni.

Abban az esetben, ha erre nem tud sor kerülni a megbízó hibájából, akkor a megbízottnak nem csak, hogy lehetősége van, de köteles is megtagadni az együttműködést.

Fontos tisztázni minden apró részletet

A szolgáltatónak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a tényleges tulajdonos minden kétséget kizáróan megfelel a törvénybeli típusszabályzatnak.

Amennyiben bármilyen kétség felmerül, melynek tisztázása sikertelen, akkor az üzleti kapcsolat nem jöhet létre, vagy a már meglévőt meg kell szüntetni.

Mindemellett pedig az ügyfelek kockázatelemzését is el kell végeznie a szolgáltatónak, melynek eredménye befolyásolja az átvilágítások gyakoriságát.

Vannak olyan esetek, amikor az adóhatóság lehetőséget ad arra, hogy a szolgáltató elfogadja korábbi cégek által elvégzett ellenőrzések eredményét, azonban kivételt képeznek ez alól a magas kockázatú, az Európa Unión kívül eső, hiányos adatokkal rendelkező cégek.

Bejelentési kötelezettség, valamint az eredmények elévülési ideje

A folyamatos monitorozás és átvilágítás mellett a székhelyszolgáltatóknak belejelentési kötelezettségük is van.

Ezen kötelezettség a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás elleni Iroda felé irányul, akkor, ha bármilyen változás következik be a szolgáltató adataiban, vagy bármilyen pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló jelet észlel.

Az átvilágításon megszerzett adatok elévülési ideje 8 év, még az üzleti kapcsolat megszűnése után is, a hatóságok pedig szükség esetén még további 2 évvel meghosszabbíthatják ezt az időintervallumot.

A határidő lejárta után a meglévő dokumentumokat a szolgáltató köteles megsemmisíteni.

Döntsön a biztonság és a profizmus mellett!

A jogtiszta tevékenység elengedhetetlen kulcsa a sikernek, valamint a nyugodt, biztonságos működésnek.

Cégünk a lehető legnagyobb profizmussal és gondossággal áll az új jogszabályokhoz, célunk pedig, hogy a közös munka a lehető legolajazottabban működhessen.

Ha Ön egy olyan szolgáltatást szeretne igénybe venni, ahol minden törvényesen működik, ahol nem érhetik kellemetlen meglepetések, akkor lépjen kapcsolatba velünk még ma!