SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS

24

Kézbesítési megbízott szolgáltatás 6 – 12 24 hónapra.   Mit is jelent a kézbesítési megbízás? Mit is vállalunk ezért?  

Amennyiben valakinek nincs magyarországi lakcíme, ez megnehezítheti a bíróságokkal és hatóságokkal való kommunikációt. Ebben az esetben előfordulhat, hogy kézbesítési megbízottat kell alkalmazni. De mi is pontosan a kézbesítési megbízott szerepe és mikor van rá szükség?

A kézbesítési megbízott főként hivatalos küldemények címzettjéhez történő eljuttatására szolgál. Ugyanakkor nem kizárt, hogy valaki a privát levelezését is ezen a csatornán keresztül intézi.

A kézbesítési megbízás alapvetően arról szól, hogy a megbízó felhatalmazza a megbízottat arra, hogy az ő nevében vegye át és továbbítsa a neki szánt iratokat.

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a megbízóhoz címzett levelek a kézbesítési megbízott nevére és címére kerülnek kiküldésre, aki aztán továbbítja azokat a megbízónak. A levelek továbbításának módja a két fél közötti megállapodástól függ, ami akár e-mailben is történhet.

Fontos megjegyezni, hogy amikor kézbesítési megbízást alkalmaznak, a megbízóhoz szánt küldemények a kézbesítési megbízott címére kerülnek kiküldésre.


Ennek oka, hogy a kézbesítéshez megbízott igénybevételére rendszerint
akkor kerül sor, ha a megbízónak nincs belföldi címe. Tehát a
kézbesítési megbízás lényege nem az, hogy a megbízott a megbízó saját,
otthoni címére érkező levelekért elmenjen a postára és azokat
meghatalmazással átvegye. Természetesen ez utóbbira is adható valakinek
megbízás, azonban ez nem a tipikus kézbesítési megbízás esete.

Értelemszerűen a kézbesítési megbízottnak rendelkeznie kell állandó
belföldi lakcímmel vagy székhellyel. Kézbesítési megbízott nemcsak egy
másik magánszemély lehet, hanem más jogi személy vagy szervezet is (pl.
cég, ügyvéd, ügyvédi iroda). A kézbesítési megbízott díjazásban is
részesülhet, amely alapvetően a felek megegyezésétől függ.

Kézbesítési megbízott a vállalati ügyekben

Bizonyos helyzetekben a törvény előírja a kézbesítési megbízott alkalmazását.

Amikor egy cég létrehozásakor vagy módosításakor külföldi személy vesz részt (mint tag vagy ügyvezető) és nem rendelkezik magyarországi lakcímmel vagy székhellyel, akkor ezen személy kézbesítési megbízottját be kell jelenteni a cégbíróságnak.

Fontos megjegyezni, hogy a cég tagjai, vezetői vagy felügyelőbizottsági tagjai nem tölthetik be a kézbesítési megbízotti szerepkört. Ugyanakkor más cégalkalmazottak igen.

A kézbesítési megbízott fő feladata, hogy átvegye és továbbítsa azokat az iratokat a külföldi személy számára, amelyek a bíróságtól vagy más hatóságtól a cég tevékenységével kapcsolatban érkeznek.

Fontos tudatosítani, hogy ha a bíróság vagy egyéb hatóság okiratot küld a kézbesítési megbízottnak, akkor azt feltételezik, hogy az okirat a kézbesítés után 15 nappal a külföldi személy számára is ismert.

Ha a kézbesítési megbízás megszűnik, a kézbesítési megbízottnak 15 napon belül be kell jelentenie ezt a cégbíróságnak. Ha ezt nem teszi meg, a bíróság pénzbírságot szabhat ki. Ha a kézbesítési megbízás megszűnt, de a külföldi személy továbbra sem rendelkezik magyarországi címmel, a cégnek új kézbesítési megbízottat kell kijelölnie és bejelentenie a cégbíróságnak.