KÉZBESÍTÉSI MEGBÍZOTTI FELADATOK ELLÁTÁSA

Kézbesítési megbízott

12 +1 ajándék hó
51,900 Ft + ajándék hónap!
 • Bruttó ár!
 • Elfogadó nyilatkozat
 • Postai küldemények átvétele
 • Küldeményekről értesítés
 • Levelek szkennelése, továbbítás
 • Postázás minden hónap elején
 • + AJÁNDÉK hónap !
NÉPSZERŰ!

Kézbesítési megbízott

24 +1 ajándék hónap
72,900 Ft + ajándék hónap
 • Bruttó ár!
 • Elfogadó nyilatkozat
 • Postai küldemények átvétele
 • Küldeményekről értesítés
 • Levelek szkennelése, továbbítás
 • Postázás minden hónap elején
 • + AJÁNDÉK hónap

Kézbesítési megbízott

A kézbesítési megbízottal, kézbesítési megbízással jó pár jogszabály foglalkozik. Itt értelemszerűen kifejezetten a cégekhez kapcsolódó kézbesítési megbízás lényegét ismertetjük.

A Cégtörvény (2006. évi V. törvény) 31. §. 2. bekezdése kifejezetten előírja, hogy amennyiben, ha a bejegyzési kérelemben kifejezetten külföldi jogi személy, vagy külföldi nem jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság szerepel, illetve amennyiben csak külföldi lakcímmel rendelkező természetes személy szerepel, kötelező megadni kézbesítési megbízottat. Ha ez elmarad a cégbíróság elutasítja a cég bejegyzését.

Ki lehet kézbesítési megbízott?

Belföldi székhellyel rendelkező szervezet, cég, vagy belföldi lakcímmel rendelkező természetes személy. Nagyon fontos szabály – amelyet sokszor elhibáznak – , hogy a cég tagjai, vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai nem lehetnek kézbesítési megbízottak. A bejegy7ési kérelemhez csatolni kelé a Cégbíróság felé a kézbesítési megbízást, illetve annak elfogadását tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratot. Cégcsoportunk a kézbesítési megbízotti feladatokat is vállal.

Mire vállal kötelezettséget a kézbesítési megbízott?

A kézbesítési megbízott feladata, hogy a cég működésével stb. kapcsolatban a külföldi személy részére küldendő iratot átvegye, és azt neki továbbítsa. A bíróság a kézbesítési megbízott által átvett levelet, iratot, dokumentumot átvettnek vélelmezni a külföldi személy részéről. Sajnos, ha a kézbesítési megbízott átveszi a levelet, de azt nem továbbítja a külföldi személynek, szervezetnek, nem hivatkozhatnak arra, hogy ők nem kapták azt meg. Amennyiben a kézbesítési jogviszonyra vonatkozó megállapodás megszűnik azt 15 napon belül be kell jelenteni a Cégbíróságnak, és természetesen egyúttal meg kell jelölni egy újat.

A székhelyszolgáltatás és a kézbesítési megbízás közötti különbség

A kézbesítési megbízás nem egyenlő, sőt teljesen különbözik a székhelyszolgáltatás jogintézményétől. A kettőt sokan összekeverik, látszólag ugyanazok, hisz mindkettőben küldeményeket is kezelnek. A székhelyszolgáltatási szerződés a székhelyszolgáltató és az adott cég között jön létre. Ennek keretében a cégnek székhelyt, címet biztosít. A cég részére a székhelyre érkező küldeményeket átveszi, kezeli, továbbítja szkenenelve, esetleg postán. Bizonyos esetben nem kizárólagos irodahasználatot is jelenthetez, pl. tárgyalóhasználatot.

A kézbesítési megbízott pedig a cég külföldi ügyvezetőjére, és külföldi tagjára tulajdonosára (amely sokszor cég) vonatkozó szolgáltatás, aminek során a hivatalok nem az illető személy, cég külföldi címére küldenek levelet, hanem a kézbesítési megbízottnak. Ezek a levelek nem a cégnek címzett levelek, hanem az adott tag, ügyvezetőnek címzett küldemények. Kézbesítési megbízásra ritkán kerül sor, és magyar lakcímmel rendelkezőknek is nem is lehet igénybe venniük.

Scroll to Top

Join us for

HAPPY HOUR Everyday 5PM-7PM

Beer, sake, wine and cocktails

up to 50% off