A vezető tisztségviselő társasággal szembeni kártérítési felelőssége

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) fenntartja az úgynevezett felmentési jogintézményt a vezető tisztségviselők számára, amely a korábbi jogszabályokból is ismert (Ptk. 3:117. §). Ezt a jogintézményt úgy határozza meg, hogy a legfőbb döntéshozó szerv által, az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg hozott határozat, amely igazolja a vezető tisztségviselő ügyvezetői munkájának megfelelőségét. E határozat következményeként a társaság csak akkor támaszthat kártérítési követelést a vezető tisztségviselővel szemben, ha képes bizonyítani, hogy a felmentés alapját képező információk hamisak vagy hiányosak voltak.

Fontos újítás, hogy a legfőbb döntéshozó szerv az alapító okirat erre vonatkozó rendelkezése nélkül is hozhat ilyen döntést. A Ptk. az igényeknek megfelelően lehetővé teszi a felmentés biztosítását a két beszámoló közötti időszakban is, különösen akkor, ha a vezető tisztségviselő mandátuma lejár. Ez azért lehet fontos, hogy a társaság és a távozó vezető tisztségviselő teljes körűen lezárja közöttük fennálló jogviszonyát. Egy további változás, hogy ha a társaság kártérítési igényt szeretne érvényesíteni a vezető tisztségviselővel szemben, a Ptk. szerint nem szükséges peres eljárást kezdeményezni a felmentés hatályon kívül helyezése céljából. Elegendő, ha a kártérítési igény érvényesítése során bizonyítják, hogy a felmentésre vonatkozó információk hamisak vagy hiányosak voltak.

A 1930-ban kelt, korlátolt felelősségű társaságokról és csendes társaságokról szóló V. törvénycikk értelmében a taggyűlés által hozott, az ügyvezetők felelősség alóli felmentéséről szóló határozat a társaság hitelezőivel szemben nem érvényesíthető. Sem a Gt. (Cégtörvény), sem a Ptk. nem tartalmaz hasonló rendelkezést, és a gyakorlatban sem került sor ilyen eset megvitatására. Viszont külön jogszabályi utalás hiányában is, a háború előtti polgári jogi nézetek ma is érvényesek, vagyis a felmentés csak a társaság és a vezető tisztségviselő közötti belső jogviszonyban van hatással, és nem védi a vezető tisztségviselőt harmadik felek, például károsultak vagy hitelezők esetleges követeléseivel szemben.

Scroll to Top

Join us for

HAPPY HOUR Everyday 5PM-7PM

Beer, sake, wine and cocktails

up to 50% off