SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS

24

Építményadó 2023 – mi az alapja, kinek kell megfizetni és kinek nem?

(2023-as szabályokkal, változásokkal frissített poszt)

I. Építményadó fogalma, számításának alapja
II. Kinek kell fizetnie, ki mentesül ez alól?
III. Lakásba bejelentett cég miatt kell bevallani és befizetni építményadót?
IV. Visszamenőlegesen kivetheti-e a helyhatóság az építményadót?
V. Hogyan mentesülhet cége, az építményadó befizetése alól ?

 

I.  Építményadó fogalma, számításának alapja

Az építményadó egy olyan helyi adó, melynek mértékét az adott település önkormányzata határozza meg, akárcsak az iparűzési adó esetében.
A két adótípus között azonban lényegi különbségek állnak fenn.
Míg például egyes önkormányzatok dönthetnek úgy, hogy elállnak az IPA beszedésétől (ilyen pl. a pest megyei Újlengyel is), addig ezt az építményadóval nem tehetik meg.
Ugyanis minden olyan ingatlan – akár lakás célú, akár nem, ideértve az egyéb épületrészeket is – ami az önkormányzat illetékességi területe alá esik, az adóköteles.

Az önkormányzatok kétféle kalkulációs módszer alapján dönthetnek a kiszabott adó mértékéről.

 1. A számítás alapja az építmény hasznos területe lesz, m2-ben megadva, a maximum összeg pedig, ami négyzetméterenként kiszabható, 1100 Ft, melyet kicsit bonyolultan megfogalmazott módszerrel korrigálni kell.   / a 6. §. rendelkezik arról, hogy ezt „c) *  az adó mértékét – az e törvényben meghatározott felső határokra, illetőleg a 16. § a) pontjában, a 22. § a) pontjában, a 26. §-ában, a 33. §-ának a) pontjában meghatározott felső határoknak 2005. évre a KSH által 2003. évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árszínvonal-változással, 2006. évtől pedig a 2003. évre és az adóévet megelőző második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelt összegére (a felső határ és a felső határ növelt összege együtt: adómaximum) figyelemmel – megállapítsa” 1990. C. tövény/ Természetesen településenként eltérő lehet a kiszabott négyzetméter ár, de sehol nem lehet a maximum összeg fölé menni.
 2. A másik számítási módszer, amikor az építmény korrigált forgalmi értékék veszik figyelembe. Ebben az esetben a korrigált forgalmi érték maximum 3,6%-a határozható meg építményadóként.

Az önkormányzatok jellemzően az első módszer szerint számítják az építményadót, tehát m2 alapján.

 

II. Kinek kell fizetnie, ki mentesül ez alól?

Az építményadó megfizetésére mindig az a magán- vagy jogi személy köteles, aki a naptári év első napján az ingatlan, vagy ingatlanrész tulajdonosa.
Ez a szabály akkor is érvényes, ha év közben tulajdonosváltás történik.
Abban az esetben, ha az építmény több tulajdonossal rendelkezik, akkor az adó mértéke a tulajdonosi hányad fejében oszlik meg.
Továbbá, ha az adott ingatlan felett valaki haszonélvezeti joggal rendelkezik, akkor neki kell rendezni az adót.
Az építményadó megfizetésére évente kétszer kerül sor, természetesen egyenlő részekre felosztva.
Az egyik ilyen befizetési határidő minden év március 15-e, a második pedig szeptember 15.
Érdemes tehát ezt a két dátumot észben tartani, még akkor is, ha tulajdonosváltásra kerül a sor, hiszen a második részlet megfizetése is azt kötelezi, akinek az adott év első napján a birtokában volt az ingatlan.
Sajnos 2023-ban nagyon sok önkormányzat vagy megemelte az építményadó mértékét vagy pedig szűkítette a mentességre jogosultak körét. Ilyen pl. Érd, Tatabánya, Esztergom, Győr, Veszprém, Szombathely, Székesfehérvár, Szeged, Pécs , Kecskemét, Kaposvár Hódmezővásárhely, Dunaújváros, Eger, Békéscsaba
Alapvetően milyen esetekben lehet mentesülni az építményadó alól?
Természetesen most is vannak olyan kivételesek esetek, amikor nem kell megfizetni az építményadót.
Azok az ingatlanok, amik úgynevezett szükséglakások, mentesülnek a kifizetés alól, valamint azok a helyiségek is, amik a háziorvos által nyújtott ellátást szolgálják.
Ebbe a csoportba sorolandók még – az atomenergia törvény alapján – a radioaktív hulladékok és kiégetett nukleáris üzemanyagok tárolására használt építmények, valamint azok a helyiségek, amik állat- vagy növénytermesztésre használnak, továbbá, az ezekhez a tevékenységekhez szükséges tároló építmények.

 

III. Lakásba bejelentett cég miatt kell bevallani és befizetni építményadót?

A legtöbb városban, településen mentesülnek azon magánszemélyek is az építményadó fizetése alól, akik kizárólagosan lakhatásra használják az adott ingatlant. Ezt a mentességet az önkormányzatok különböző módon határozzák meg, ezért érdemes
mindenképp megnézni a konkrét önkormányzat hatályos ide vonatkozó rendeletét pontosan. pl. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének hatályos építményadóról szóló rendelete a következőkép fogalmaz: „5. § (1) Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában álló kizárólag lakás céljára használt lakás stb) Itt kifejezetten kiemelik, hogy „kizárólag lakás céljára használt lakás” – tehát ha egy cég be van jegyezve az adott magánszemély tulajdonában lévő ingatlanba, fizetnie kell ráadásul az egész ingatlan után építményadót. Ennek mértéke ott 900 Ft/m2.

V. Hogyan mentesülhet az építményadó megfizetése alól ?

 

A helyi adót szedő hatóság az esetben tud adóztatni, ha azt az adott magánszemély bevalláson bevallja azt. Fontos kérdés, hogy mi történhet akkor, ha valaki a lakására bejegyzett cég miatt, nem vall be építményadót? Sajnos ilyen esetben az elévülési időn belül utólagosan kivetheti a helyhatóság az építményadót az elévülési idő mértékéig, ami öt év. Az öv év viszont a bevallás beadási határideje évének december 31. napjától számított 5 év. Ez a gyakorlatban lehet így akár közel  hét év is. Ilyenkor nyilván kamatot is felszámolnak. Ez gyakorlati értelemben pl. Győr városával számolva, ahol 2.000 Ft /m2 az adó, 60 m2-re 120.000 forint jut, ami csak öt évre kivetve 600.000 forint kamatok nélkül.

Ráadásul „lebukni” nagyon könnyű, hisz a közhiteles cégjegyzékben bárki ingyen lekérdezheti, hogy egy adott cégnek pontosan hol is van a székhelye. Ha az Ön cégének a székhelye az állandó lakcímével megegyezik, az bárki által egyszerűen látható a cégjegyzékben, és pillanatok alatt lekérdezhető.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ezt meg is teszik, de a jogszabályok adnak rá lehetőséget, és valljuk be őszintén, aki felelősen jár el, ezzel komolyan számol.

Így tud mégis megszabadulni ettől az adótól!

 

Gálusz Gábor szerző

5 thoughts on “Építményadó 2023 – mi az alapja, kinek kell megfizetni és kinek nem?”

 1. B-P Szandra

  jelezni szeretném hogy az oldalukon valótlan állításokat fogalmaztak meg.
  ” a maximum összeg pedig, ami négyzetméterenként kiszabható, 1100 Ft. ”
  Ez nem igaz. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben a 16. § a) pontjában valóban 1100 Ft szerepel viszont 2011-től korrigálni kell a fogyasztói árindex-szel is és az adja majd a maximumot ami 2023-ass évre 2190,9 Ft/m2.

 2. Gálusz Gábor

  Fent leírtam a korrigálásra vonatkozó szabályt, idézve a jogszabályt.
  A konkrét önkormányzati rendeletet kell megnézni, hogy kinek mennyit kell fizetnie négyzetméterenként. Igazából irreleváns, hogy mennyi lehet az általuk megszabott maximum, mert a helyi önkormányzati rendelet szerint kell fizetne mindenkinek. Az önkormányzatok nyilván nem mennek a fenti korrekcióval kiszabható maximum fölé.

  Örömmel vennénk, ha leírnák, hogy mit szeretnének, hogy jobban kibontsunk a cikkben, persze elbonyolítani sem szeretnénk, a cikk elsősorban vállalkozóknak, cégvezetőknek íródott.

  Üdvözlettel: Gálusz Gábor főszerkesztő

 3. Ha az önkormányzat a tavalyi 8.000Ft/év építményadót 2023-ban felemelte 20.000Ft/év-re, akkor van-e valamilyen jogorvoslati lehetőség?

 4. Korsós Zoltán

  Hol a IV-es pont? „IV. Visszamenőlegesen kivetheti-e a helyhatóság az építményadót?”

Comments are closed.