SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS

24

Ezeket kell tudni a teljesítési igazolásról

Ezeket kell tudni a teljesítési igazolásról

A számla kiállítását megelőzően, jobban járunk, ha szerezünk egy szabályosan kitöltött és aláírt teljesítési igazolást.

De mi is pontosan a teljesítési igazolás?

Miket kell tartalmaznia és miért fontos, hogy legyen?

Egy vállalkozó mindennapjaiban rendszeresen megjelenik a teljesítési igazolás.

Különösen hasznos, amikor megbízási szerződéssel dolgozunk, mivel ez az irat alkalmas arra, hogy alátámassza a teljesítést.

Az igazolás kiállításával a megbízó elismeri, hogy a szerződésben leírtaknak megfelelően a megbízott elvégezte az elvállalt munkát.

A teljesítési igazolást (vagy röviden TIG-t) a megbízó állítja ki, és mindig kettő példánynak kell készülnie belőle, valamint arra is van lehetőség, hogy a megbízott és a megbízó is cégszerűen írja alá.

Ezzel írásba van foglalva, hogy a megbízott személy átadja az elvégzett munkát, amit a megbízó elfogad.

A munka elvégzése előtt vagy után kell kiállítani a teljesítési igazolást?

A szabályoknak megfelelően a teljesítési igazolást a munka elvégzése után kell kiállítani.

Amikor a megbízó aláírja ezt a dokumentumot, akkor azzal elismeri, hogy az adott munka elvégzésre került, és ezért a megbízott jogosulttá válik a szerződésben megállapított díjazásra.

Ez egyébként arra is egy írásos biztosíték a megbízott számára, hogy a kifizetés a meghatározott időben (ami a szerződésben szerepel) megtörténjen.

A TIG a megbízó számára is előnyös, mivel ezzel a dokumentummal a kifizetés jogcímét igazolhatja egy esetlegesen előforduló adóellenőrzésnél.

Ilyen esetben a teljesítési igazolást és a megbízási szerződést vizsgálják, hogy szinkronban vannak-e egymással.

A teljesítési igazolás kiállítása és a megbízási szerződés

Egy teljesítési igazolást mindig a megbízást kapó cégnek vagy szolgáltatónak a nevére kell kiállítani, illetve akivel a megbízási vállalkozói szerződés meg lett kötve korábban.

A megbízási szerződésnek az alábbi pontokat kell tartalmaznia, ami a megbízott vállalkozásra vagy vállalkozóra vonatkozik:

  • a teljesítendő feladat;
  • milyen határidő vonatkozik a megbízásra;
  • milyen minőségi elvárások vonatkoznak a munka elvégzésére/átadására;
  • a munka elvégzése vagy a szolgáltatás nyújtása után járó díjazás összege;
  • az elszámolás módja (például átalánydíjas);
  • az elvégzett munkáért járó ellenérték kifizetésének határideje.

Mindezt, vagyis a megbízás részleteit, rögzíteni kell a szerződésben, és minkét félnek alá kell írnia.

A megbízás akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a szerződésben meghatározott pontok megvalósulnak.

Annak ellenére, hogy a teljesítési igazolás a megbízott számára ad védelmet, mégis a megbízó feladata kiállítani azt.

A vitás vagy speciális eseteknél a megszokott folyamat kiegészül vagy módosul néhány ponton.

Van, amikor elengedhetetlen a teljesítési igazolás

Van, amikor elengedhetetlen a teljesítési igazolás

A Polgári törvénykönyv alapján általában nem kötelező a megbízási/vállalkozói szerződés írásba foglalása, elegendő lehet a ráutaló magatartás is.

Azonban a nettó 200.000 Ft-ot meghaladó megbízásoknál már szükséges az igazolás megléte – a Társasági adó törvény szerint – azért, hogy igazolja, a szolgáltatás igénybevétele ténylegesen a megbízó gazdasági tevékenységéhez járult hozzá.

Támogatjuk vállalkozása megfelelő működését székhelyszolgáltatásunkkal!

Az ügyintézések és adminisztrációs folyamatok között akadnak olyan teendők, amelyeknél elengedhetetlen a vezetői jelenlét, de van olyan is, amelyet nem kell mindenképp Önnek intéznie.

Lépjen velünk kapcsolatba és bízza ránk cége székhelyével kapcsolatos feladatait!