Ezeket kell tudni a teljesítési igazolásról

Ezeket kell tudni a teljesítési igazolásról

A számla kiállítását megelőzően, jobban járunk, ha szerezünk egy szabályosan kitöltött és aláírt teljesítési igazolást.

De mi is pontosan a teljesítési igazolás?

Miket kell tartalmaznia és miért fontos, hogy legyen?

Egy vállalkozó mindennapjaiban rendszeresen megjelenik a teljesítési igazolás.

Különösen hasznos, amikor megbízási szerződéssel dolgozunk, mivel ez az irat alkalmas arra, hogy alátámassza a teljesítést.

Az igazolás kiállításával a megbízó elismeri, hogy a szerződésben leírtaknak megfelelően a megbízott elvégezte az elvállalt munkát.

A teljesítési igazolást (vagy röviden TIG-t) a megbízó állítja ki, és mindig kettő példánynak kell készülnie belőle, valamint arra is van lehetőség, hogy a megbízott és a megbízó is cégszerűen írja alá.

Ezzel írásba van foglalva, hogy a megbízott személy átadja az elvégzett munkát, amit a megbízó elfogad.

A munka elvégzése előtt vagy után kell kiállítani a teljesítési igazolást?

A szabályoknak megfelelően a teljesítési igazolást a munka elvégzése után kell kiállítani.

Amikor a megbízó aláírja ezt a dokumentumot, akkor azzal elismeri, hogy az adott munka elvégzésre került, és ezért a megbízott jogosulttá válik a szerződésben megállapított díjazásra.

Ez egyébként arra is egy írásos biztosíték a megbízott számára, hogy a kifizetés a meghatározott időben (ami a szerződésben szerepel) megtörténjen.

A TIG a megbízó számára is előnyös, mivel ezzel a dokumentummal a kifizetés jogcímét igazolhatja egy esetlegesen előforduló adóellenőrzésnél.

Ilyen esetben a teljesítési igazolást és a megbízási szerződést vizsgálják, hogy szinkronban vannak-e egymással.

A teljesítési igazolás kiállítása és a megbízási szerződés

Egy teljesítési igazolást mindig a megbízást kapó cégnek vagy szolgáltatónak a nevére kell kiállítani, illetve akivel a megbízási vállalkozói szerződés meg lett kötve korábban.

A megbízási szerződésnek az alábbi pontokat kell tartalmaznia, ami a megbízott vállalkozásra vagy vállalkozóra vonatkozik:

  • a teljesítendő feladat;
  • milyen határidő vonatkozik a megbízásra;
  • milyen minőségi elvárások vonatkoznak a munka elvégzésére/átadására;
  • a munka elvégzése vagy a szolgáltatás nyújtása után járó díjazás összege;
  • az elszámolás módja (például átalánydíjas);
  • az elvégzett munkáért járó ellenérték kifizetésének határideje.

Mindezt, vagyis a megbízás részleteit, rögzíteni kell a szerződésben, és minkét félnek alá kell írnia.

A megbízás akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a szerződésben meghatározott pontok megvalósulnak.

Annak ellenére, hogy a teljesítési igazolás a megbízott számára ad védelmet, mégis a megbízó feladata kiállítani azt.

A vitás vagy speciális eseteknél a megszokott folyamat kiegészül vagy módosul néhány ponton.

Van, amikor elengedhetetlen a teljesítési igazolás

Van, amikor elengedhetetlen a teljesítési igazolás

A Polgári törvénykönyv alapján általában nem kötelező a megbízási/vállalkozói szerződés írásba foglalása, elegendő lehet a ráutaló magatartás is.

Azonban a nettó 200.000 Ft-ot meghaladó megbízásoknál már szükséges az igazolás megléte – a Társasági adó törvény szerint – azért, hogy igazolja, a szolgáltatás igénybevétele ténylegesen a megbízó gazdasági tevékenységéhez járult hozzá.

Támogatjuk vállalkozása megfelelő működését székhelyszolgáltatásunkkal!

Az ügyintézések és adminisztrációs folyamatok között akadnak olyan teendők, amelyeknél elengedhetetlen a vezetői jelenlét, de van olyan is, amelyet nem kell mindenképp Önnek intéznie.

Lépjen velünk kapcsolatba és bízza ránk cége székhelyével kapcsolatos feladatait!

Scroll to Top

Join us for

HAPPY HOUR Everyday 5PM-7PM

Beer, sake, wine and cocktails

up to 50% off