Tudnivalók a kapcsolt vállalkozásokról

Tudnivalók a kapcsolt vállalkozásokról

Ahhoz, hogy meg lehessen állapítani két vállalkozásról, hogy kapcsolt vállalkozásnak számítanak-e, nemcsak a rokoni kapcsolatot kell megvizsgálni, hanem az üzleti részét is.

Többféle szabály is segít a kapcsolt vállalkozások megállapításában.

A kapcsolt vállalkozások vizsgálata

A Társasági adó törvény (Tao. tv.) foglalkozik a kapcsolt vállalkozások megállapításával (az ebben idézett Polgári törvénykönyv ehhez ad még támpontokat), illetve az Áfa. és az Art. törvény is.

A Tao. tv. kimondja, hogyha hozzátartozói többségi vagy többségi befolyásról van szó, akkor az kapcsolt vállalkozásnak minősül.

Amennyiben többségi befolyás áll fenn, akkor a jogi – vagy természetes személy egy jogi személyben számottevő befolyást tudhat magának.

Ez annyit tesz, hogy az a jogi személy, aki befolyással bír közvetlenül vagy közvetve a felügyelőbizottság tagjainak, vagy a vezető tisztségviselőinek nagy részének a megválasztására, illetve az esetleges visszahívására is fel van hatalmazva, ezzel alakítva a folyó ügyletek végkimenetelét.

Az is meghatározó befolyásolási tényezőnek számít, hogy képes szabályozni a befolyással bíró személy a szavazások végkimenetelét, amennyiben például megállapodást kötött több taggal vagy részvényessel ugyanarról a szavazásról, abban az esetben, hogyha ilyen módon a szavazatok több mint fele náluk van.

De más módon is fennállhat a többségi szavazatok megléte.

Közeli hozzátartozók

Arra külön figyelni kell, hogy amennyiben a többségi befolyás közeli hozzátartozóknál áll fenn, akkor a részesedést és a szavazati jogokat egybe kell számítani.

Közeli hozzátartozónak számít a testvér, az egyenesági rokon, a házastárs, az örökbefogadó szülő, a mostohaszülő, a nevelőszülő, a mostohagyermek, az örökbefogadott gyermek, a nevelt gyermek.

Tekintve, hogy a részesedési és szavazati jogokat is egybe kell számolni, olyankor is kapcsolt vállalkozásról beszélhetünk, ha a testvérpár egyik tagja birtokolja a 100%-át az egyik cégnek, a másik cég pedig 100%-ban a másik testvér tulajdonában van.

Azonban, ha valamelyikük átruházza a feleségére a teljes tulajdonjogot, akkor a kapcsolt vállalkozási viszony meg fog szűnni, mivel a sógor-sógornő viszony nem számít közeli hozzátartozói viszonynak.

A kapcsolt vállalkozási viszony a Tao. tv. alapján akkor is fennáll, hogyha ugyanaz az ügyvezetője két vállalkozásnak.

Mi számít még kapcsolt vállalkozásnak?

Mi számít még kapcsolt vállalkozásnak?

Az előbbieken kívül a közös vezetésű cégek, az anya- és leányvállalat is kapcsolt vállalkozásnak számít a Számviteli törvény alapján.

Ami az adózást illeti, az Art (2017. évi CL. trv. az adózás rendjéről) lesz az alapvető irány, és ebben az alapot a Tao. tv. (1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról) fogja adni a kapcsolt vállalkozások meghatározásához.

Vegye igénybe székhelyszolgáltatásunkat!

Nemcsak akkor válhat bonyolulttá egy cég élete, ha kapcsolt vállalkozássá válik.

Egy vállalkozás vezetése több kisebb-nagyobb feladat elvégzését igényli napi szinten.

Ezek közé tartozik például a postai küldemények átvétele, a hatóságok fogadása és még sok más teendő is.

Ezeknek a feladatoknak egy tetemes részétől megszabadulhat, hogyha igénybe veszi székhelyszolgáltatásunkat, akár IPA mentesen is!

Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma!

Scroll to Top

Join us for

HAPPY HOUR Everyday 5PM-7PM

Beer, sake, wine and cocktails

up to 50% off